Traithlon jubileum poster design

 

 

Stichting Holland Traithlon organiseert dit jaar de 30e editie van het officiële Nederlandse Kampioenschap

triathlon. Dit maakt de Almere Holland Triathlon, op Hawaï na, de oudste klassieke triathlon ter wereld.

Daarnaast maakt het evenement een wezenlijk onderdeel uit van de korte bestaansgeschiedenis

van Almere. Stichting Holland Triathlon heeft dit jubileum aangegrepen om het evenement groter

te maken dan ooit te voren. Dit sportevenement waarbij heldhaftige prestaties neergezet worden

- de klassieke afstand bedraagt 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42, 195 km lopen -

zal gecombineerd worden met het culturele “Uit!Festival”. Tijdens de triathlon zullen in het stadshart

van Almere een scala aan optredens, voorstellingen en markten te vinden zijn, die

het nieuwe culturele seizoen inluiden. Dit maakt dat er ook tussen de sportieve hoogtepunten door,

zoals de start van de zwemmers en de finish van de winnaar, voldoende entertainment

is om bezoekers de hele dag te vermaken. Kortom meer dan genoeg reden om een bezoek aan Almere

te brengen. Tijdens de uitvoer van sponsorwervingsactiviteiten kwam de poster voor

de jubileum-editie van de Almere Holland Triathlon ter sprake. The Art of Marketing werd gevraagd

mee te denken over een mogelijk ontwerp voor deze poster.

 

Een goed verhaal

 

The ART of Marketing benadrukt in de mailbox “concepten” al het belang van een goed verhaal (storytelling).

Daarbij is het beste uitgangspunt de unieke onderscheidende eigenschap van, in dit geval, de triathlon.

Bij de jubileum-editie van de triathlon staat absoluut buiten kijf dat

 

feestelijk

 

een unieke eigenschap van deze editie zal zijn, buiten de overige kenmerkende eigenschappen,

zoals sportiviteit, jong, teamwork en gezondheid.

 

Vertaling naar een effectief ontwerp

 

Naast de bovengenoemde eigenschap(pen), die met name van toepassing zijn op de uitstraling van

de poster, zijn er een aantal praktische eisen waaraan de poster dient te voldoen en noodzakelijke

informatie die niet mag ontbreken. Desondanks vormde hét ultieme feesticoon, een ballon,

het uitgangspunt voor het ontwerp.

 

Het resultaat

 

In het onderstaande ontwerp is de ballon dan ook meteen centraal terug te vinden. Door overlapping

van de 3 “wegen” die tijdens de triathlon afgelegd worden, water-land-land, lijkt de top van de ballon

tevens een stralende opkomende zon. De blauwe kleur van het feestelijke middelpunt komt terug

in het jubileum-getal 30. Het witte vlak achter de tekst “30e Holland Triathlon” maakt dat de aandacht

in eerste instantie naar deze basisinformatie getrokken wordt. Specificaties van het evenement

zijn daaronder terug te vinden, evenals een wit vlak waarin de logo’s van sponsors geplaatst

kunnen worden. Voor de foto’s en silhouetten, die de 3 sportieve onderdelen van de triathlon

verbeelden, zijn originele foto’s van eerdere edities van de Almere Holland Triathlon gebruikt.

Zo wordt ook met een knipoog teruggekeken op de voorgaande edities. Kleuren zijn gebaseerd

op de kleuren van het logo van Stichting Holland Triathlon.

 

 

Om het effect van alternatief kleurgebruik op het geheel weer te geven, zijn de drie onderstaande

alternatieven gecreëerd. Desondanks gaat de voorkeur uit naar de eerste kleurencombinatie.

 

 

 

 

Helaas is het ontwerp, ondanks een enthousiaste ontvangst, niet in gebruik genomen.”