Hoe vergroot u de buzz rond een guerrilla actie?

 

 

“The ART of Marketing geeft u graag een aantal tips die bijdragen aan het creëren

van buzz rond uw guerrilla actie.

 

 

zorg voor een film- of fotowaardige actie

 

 

Zoals The ART of Marketing al benadrukt in de mailbox “concepten” is het film- of fotowaardig

maken van een guerrilla actie een goede manier om de effectiviteit van de guerrilla actie te vegroten.

Een guerrilla actie heeft meer effect wanneer het bereik van de actie groot is. Om degene die niet

bij de actie aanwezig zijn toch te kunnen bereiken, is het noodzakelijk buzz te creëren 

in (social) media. Daarbij is een beeld aantrekkelijker om te verspreiden en

gemakkelijker te onthouden. Als bijkomend voordeel zegt een beeld meer dan 1000 woorden, 

wat goed uikomt aangezien er, met name bij social media, geen ruimte is voor 1000 woorden.

 

 

zorg voor betrokkenheid

 

Een mens is een ijdel dier. Mensen zijn het liefst bezig met zaken die zij zelf interessant

vinden, vertellen het liefst over dingen die zij zelf meegemaakt hebben en gebruiken

social media dankbaar als podium en hun vrienden en volgers als publiek voor dit gedrag.

Dit gegeven kan gebruikt worden om de buzz rond een guerrilla actie te vergroten. Door ervoor

te zorgen dat veel mensen op een bepaalde manier betrokken zijn bij de actie,

zullen er ook veel mensen zijn het bijbehorende verhaal graag verder vertellen in hun

eigen netwerk. Hierbij hoeft men niet noodzakelijk betrokken te zijn bij het bedenken of

uitvoeren van de actie, maar kan deelname aan of betrokkenheid tijdens de actie ook

het ijdele word-of-mouth effect teweeg brengen.

 

 

haak in

 

Aandacht is schaars. Guerrilla acties worden ingezet om die schaarse aandacht

op creatieve manier te vangen. Daarbij kan het zinvol zijn om gebruik te maken van

bestaande aandacht. Bij bijvoorbeeld feestdagen, grootschalige evenementen en onderwerpen

met een hoge nieuwswaarde is de aandacht van een breed publiek al getrokken. Wanneer

een aandachttrekker aansluit bij de unieke, onderscheidende eigenschap van uw organisatie

en er met een relevante guerrilla actie gebruik gemaakt kan worden van de bestaande aandacht,

is dat een slimme manier om de buzz rond de guerrilla op simpele wijze te vergroten.”