Promotie Festival WhyNot #3 – guerrilla actie 2

 

 

Festival WhyNot is een eigenzinnig festival voor hedendaagse dans, dat dit jaar voor de derde

keer plaats vindt op 23, 24 en 25 maart in kunstruimte W139 te Amsterdam. Stichting de Vreemde Beweging,

initiatiefnemers van Festival WhyNot wil jong danstalent een podium geven en de toegankelijkheid

van hedendaagse dans voor het publiek vergroten door het uit zijn conventionele context van het theater

te halen en in een kunstgallerie te plaatsen. Daarbij laat WhyNot beweging in al zijn vormen zien door

naast dans en choreografie ook kunstinstallaties, korte dansfilms, workshops, live muziek en improvisaties

te programmeren. Het credo: WhyNot about moving, movement and being moved.

 

Dit jaar wil Festival WhyNot #3 de bezoekersaantallen van de tweede editie overtreffen.

Om het festival bij een breed publiek onder de aandacht te brengen,

is The ART of Marketing ingeschakeld om een tweetal guerrilla acties te bedenken en uit te voeren.

Hieronder een toelichting op de tweede actie de “Krijtgraffiti’s”.

 

Een goed verhaal

 

The ART of Marketing benadrukt in de mailbox “concepten” al het belang van een goed verhaal (storytelling).

Daarbij is het beste uitgangspunt de unieke onderscheidende eigenschap van, in dit geval, het festival.

Festival WhyNot #3 heeft meer onderscheidende eigenschappen, maar als basis voor de guerrilla acties

is gekozen om

  

dans buiten zijn conventionele context

  

(en daarme een hoge toegankelijkheid) als uitgangspunt te nemen.

 

Vertaling naar effectieve guerrilla

 

De tweede guerrilla is gebaseerd op het leren van dans en bedoeld om toeschouwers zelf in beweging

te krijgen. Bij stijldansen worden vaak dansdiagrammen gebruikt om de basispassen te leren.

Deze diagrammen zijn doorgaans enkel bij dansscholen te vinden. Bij deze tweede guerrilla worden

zij juist op opvallende plekken op straat aangebracht met tijdelijke krijtgraffiti, dat na een paar

regenbuien vanzelf weer weg spoelt.

 

Op deze manier wordt dansen opnieuw uit zijn vertrouwde context gehaald en toegankelijk gemaakt

voor een zo breed mogelijk publiek.

 

Gelukkig hebben we de foto’s nog

 

The ART of Marketing hamert graag op het film- of fotowaardig maken van de guerrilla. Een

beeld zegt meer dan 1000 woorden. En als je toch van plan bent een heel verhaal te gaan vertellen,

waarom dan geen beelden gebruiken? Ook bij deze guerrilla was het beeldmateriaal essentieel, met name

bij het verspreiden van de guerrilla via Facebook, Twitter en een persbericht. Het ‘s nachts aanbrengen

van de krijtgraffiti’s maakt al onderdeel uit van het verhaal en is daarom ook opgenomen in de

fotoreeks. Daarnaast geven de beelden overdag mooi weer wat het effect van de krijtgraffiti’s op

toeschouwers is.

 

 

 

 Zorg voor betrokkenheid

 

Om de Festival WhyNot-Facebook vrienden te betrekken bij de guerrilla, werd een actie

aan de guerrilla gekoppeld. Iedereen die een foto, gemaakt bij een WhyNot krijtgraffiti

op de WhyNot-Facebook-pagina post, met daarin zichzelf getagd, krijgt op het festival een

gratis drankje! Op deze manier wordt participatie gestimuleerd en gaat het graffitiverhaal

meer zoemen. Je vertelt een verhaal immers gemakkelijker wanneer je er zelf onderdeel van

uitmaakt. Een concrete call-to-action zorgtvoor betrokkenheid en is daarom nuttig bij

het creëren van buzz na een guerrilla.”