Promotie app 1′LDRSCHP

 

 

Value et Emergo is een adviesbureau, gespecialiseerd in het benutten van waarde

binnen organisaties, in de breedste zin van het woord.  Binnen coachings- en

verbetertrajecten die Value et Emergo uitvoert, is leiderschap een belangrijk thema. 

 

Succesvolle CEO’s beschikken over een enorme hoeveelheid leiderschapskennis

die gebaseerd is op praktijkervaringen. Gerard Kleijne, eigenaar van Value et Emergo,

ontdekte tijdens zijn werkzaamheden voor uiteenlopende organisaties, dat deze

kennis vaak binnen de top van de eigen organisatie blijft steken. Daarbuiten is men

vooral aangewezen op de theorie uit boeken en cursussen.

 

Om de waardevolle praktijkkennis beter te benutten en voor iedereen toegankelijk

te maken, ontwikkelde Gerard de app “1′LDRSCHP” (1 minuut leiderschap).

Met deze gratis app kan iedereen leren van ervaren leiders. Ieder werkdag verschijnt

een video van 1 minuut, waarin een CEO van een gerenomeerde Nederlandse 

organisatie een leiderschapsthema aansnijdt. Via deze weg kan iedereen die bijleren

op het gebied van leiderschap. De primaire doelgroep bestaat uit CEO’s en leidinggevenden,

maar de app kan tevens interessant zijn voor studenten Bedrijfskunde, Economie of HRM.

  

  

The ART of Marketing is ingeschakeld om de gratis app bij haar brede doelgroep

onder de aandacht te brengen. In overleg is gekozen voor een breed verstuurd persbericht.

 

 Een goed verhaal

 

The ART of Marketing benadrukt in de mailbox “concepten” al het belang van een goed verhaal (storytelling).

  Het ontstaan van de app is reeds een goed en krachtig verhaal. Desondanks beschikt de app over

een bijzondere unieke, onderscheidende eigenschap die de moeite waard is om extra te benadrukken:

 

 

de reeks deelnemende, succesvolle CEO’s

 

 

Het komt immers niet vaak voor dat drukbezette leiders uit uiteenlopende sectoren:

bedrijfsleven, onderwijs, bancaire sector, overheid en zorgsector,

tijd vrijmaken om mee te werken aan hetzelfde leiderschapsproject.

 

Vertaling naar effectieve communicatie

 

Het persbericht, dat naar een uitgebreide selectie media is verstuurd, bevatte naast het kernverhaal

een lijst met organisaties waarvan de deelnemende “succesvolle CEO’s” afkomstig waren.

Een greep uit de lijst:

 

 

  

 

 

 

 

Resultaat

 

 Binnen drie dagen na de lancering is de app meer dan 3600x gedownload. Filmpjes worden gemiddeld

450x per dag bekeken. Hoewel het laten vallen van bekende namen/ organisaties bijdraagt aan de

snelheid waarmee de app zich verspreidt, is het verhaal over het ontstaan van de app in feite

voldoende krachtig.

 

Na de lancering wordt er veel over de app getwitterd:

 

 

Op verschillende websites, kranten en radiostations werd eveneens aandacht geschonken

aan de lancering van de app:

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zorg voor betrokkenheid

 

 Bij het lanceren van de app speelde de betrokkenheid van de CEO’s die meewerkten

aan de app een belangrijke rol. Zij beschikken zelf over grote, uiteenlopende netwerken en

een video waarin je zelf voorkomt, wordt met liefde gedeeld. Mede hierdoor had de buzz

rond 1′LDRSCHP direct een groot bereik.”