Nieuwe inzichten: Het betere breinwerk!

 

 

“Dit boek benadert koop- en klantengedrag vanuit neurologisch perspectief. Neurologische

inzichten winnen aan populariteit in marketing- en reclameland. Consumentengedrag wordt immers

in grote mate bepaald door onbewuste processen die zich afspelen in het brein van de consument.

Inzicht in deze processen zijn bruikbaar voor iedere marketeer.”

 

 

Buy-ology

Truth and Lies About Why We Buy

- Martin Lindstrom -

ISBN 978-0-3855-2389-9