Alles wat u ooit wilde weten over klantgedrag!

 

 

“Bij het bedrijven van marketing is het goed de invloed van uw activiteiten op het gedrag

van uw klanten in het oog te houden. Klanten hebben nogal eens de neiging om zich irrationeel

te gedragen en beslissingen te nemen op basis van onverwachte redenen. Dit boek verschaft

een scala aan inzichten die het irrationele klantgedrag verklaren en meer voorspelbaar maken.”

 

 

Predictably Irrational

The Hidden Forces That Shape Our Decisions

- Dan Ariely -

ISBN 978-0-0620-1820-5